DCB Actuaries and Consultants s.r.o. Gymnázium Uherské Hradiště Facebook Společnosti OB
view the website in English
Rychlá navigace

Pořádané akce


<< <
 • 1989
 • 1995
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
> >>

Slavnostní seminář u příležitosti 80. narozenin prof. Neumana

pod patronací Společnosti Otakara Borůvky.
Záštitu převzal ředitel Matematického ústavu AV ČR RNDr. Jiří Rákosník, CSc.

Dne 30. května 2017 v přednáškové místnosti brněnské pobočky MÚ AV ČR (Žižkova 22, Brno, 5. poschodí).

Program akce:

10.00
RNDr. Jiří Rákosník, CSc.: Zahájení a úvodní slovo
10.15
prof. RNDr. M. Bartušek, DrSc., doc. RNDr. J. Čermák, CSc.:
O přínosu prof. RNDr. Františka Neumana, DrSc. české a světové matematice
11.15
doc. RNDr. Bedřich Púža, CSc., RNDr. Vladimír Kaňovský, CSc.: Pozdrav jubilanta
11.30
Přestávka s občerstvením
12.00
Vystoupení hostů a spolupracovníků profesora Františka Neumana
14.00
Slavnostní pohoštění s cimbálovou muzikou


Více informací o prof. Neumanovi a jeho životě najdete zde.

XII. Česko-Slovenské soustředění Matematické olypiády 2017

pod patronací Společnosti Otakara Borůvky Financovaná z prostředků zajišťovaných do roku 2016 výhradně Společností Otakara Borůvky, od roku 2017 je rozhodující část nákladů hrazena prostřednictvím JČMF ze sponzorského příspěvku nadace RSJ Foundation.

Hlavní tradiční náplní soustředění je cyklus přednášek k jednotlivým matematickým oborům, zaměřených na řešení nestandardních úloh olympijského kalibru. Součástí týdenního soustředění je opět individuální soutěž v řešení úloh.

Dne 18.-23. června 2017 na Gymnáziu v Uherském Hradišti (Velehradská třída 218).

Přednáškový program akce:

pondělí
Doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.: "Teorie čísel"
úterý
RNDr. Pavel Calábek, Ph.D.: "Algebra"
středa
Bc. Josef Tkadlec: "Kombinatorika"
čtvrtek
Mezinárodní soutěž matematiků středních škol
pátek
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.: "Geometrie"


XII. Setkání českých a slovenských matematiků 2017

Společnost Otakara Borůvky a Akademická Spoločnosť Profesora Greguša Gymnázium Uherské Hradiště
pod záštitou Mgr. Jiřího Miholy, PhD., předsedy podvýboru PSP pro vysoké školy a vědu.


Dne 22. června 2017 na Gymnáziu v Uherském Hradišti (Velehradská třída 218).

Program akce:

10.00
Představení Společnosti Otakara Borůvky, Akademické Spoločnosti Profesora Greguša a Gymnázia Uherské Hradiště
10.15
Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.:
"Výuka matematiky na středních školách" (workshop)
12.15
Společný oběd
13.15
"Vliv prof. Františka Neumana na českou a světovou matematiku"
14.15
"80-té výročí narození prof. RNDr. Františka Neumana, DrSc."
14.45
Doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.:
"Česká a slovenská reprezentace na MMO"
15.15
Doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.:
Vyhlášení výsledků Mezinárodní soutěže matematiků středních škol
15.45
Neformální setkání při cimbálu se vzpomínkami na české a slovenské matematiky i matematické výlety


Projekt: Podpora výuky matematiky na středních školách

V rámci Výzvy č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol podalo Gymnasium Uherské Hradiště ve spolupráci se Společností Otakara Borůvky žádost o dotaci na podporu výuky matematiky digitální formou, která umožní volně dostupné výukové programy pro formální i neformální vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních (školy, odpolední kroužky) ale i domácí procvičování probírané tématiky a její zpětné doučení. Projektem bylo zamýšleno zkvalitnění výuky matematiky a tím zvýšení úrovně znalostí studentů středních škol.

Projekt však byl pro formální nedostatky zamítnut. Gymnasium Uherské Hradiště ve spolupráci se Společností Otakara Borůvky podalo odvolání , které bylo rovněž ze strany MŠMT zamítnuto .

Hodnocení žádosti o podporu: