DCB Actuaries and Consultants s.r.o. Gymnázium Uherské Hradiště Facebook Společnosti OB
view the website in English

Představenstvo společnosti

Prezidium společnosti
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc.
prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.
prof. RNDr. Michal Greguš, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
Správní rada
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda)
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
prof. RNDr. Michal Greguš, CSc.
Mgr. Milan Křápek, Ph.D.
Mgr. Robert Hakl, Ph.D.
Dozorčí rada
RNDr. Vladimír Kaňovský, CSc. (předseda)
doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc.
doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.
Čestní členové společnosti
doc. RNDr. Sylva Šantavá, CSc.
Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.

Bývalí členové společnosti

Čestný prezident společnosti
prof. RNDr. František Neuman, DrSc. († 23. května 2018)
(in memoriam)
Bývalý člen dozorčí rady
doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. († 15. července 2020)
Čestný člen společnosti
doc. RNDr. Jozef Vencko, CSc. († 19. ledna 2021)


Klíčové činnosti


<< <
  • 1992
  • 1999
  • 2014
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
> >>

Stanovy společnosti

Aktuální stanovy spolku schválené Shromážděním členů dne 31. května 2018
s účinností od okamžiku schválení.