DCB Actuaries and Consultants s.r.o. Gymnázium Uherské Hradiště Facebook Společnosti OB
Rychlá navigace

Pořádané akce


<< <
 • 1989
 • 1995
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
> >>
Vyplňte vše Odeslat
Warning: include_once(): open_basedir restriction in effect. File(../../../_inputs.php) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/193920/virtual) in /data/web/virtuals/193920/virtual/www/txt/akce/cs/2019.php on line 9

Warning: include_once(../../../_inputs.php): failed to open stream: Operation not permitted in /data/web/virtuals/193920/virtual/www/txt/akce/cs/2019.php on line 9

Warning: include_once(): Failed opening '../../../_inputs.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/193920/virtual') in /data/web/virtuals/193920/virtual/www/txt/akce/cs/2019.php on line 9

Oslavy u příležitosti 120. výročí narození prof. Otakara Borůvky

Drazí kolegové, přátelé a příznivci Otakara Borůvky,
dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na slavnostní shromáždění konané u příležitosti 120. výročí narození pana profesora Otakara Borůvky, které proběhne 20. května 2019 v universitním kině Scala, Moravské nám. 3, Brno. Společně oslavíme památku vědce světového formátu i našeho skvělého učitele a vzácného člověka.
Pozvánku na akci najdete zde:

Současně si vás dovolujeme pozvat i na slavnostní odpoledne k tomuto výročí pořádané v neděli 12. května 2019 v koncertním sále radnice města Uherský Ostroh, rodiště pana profesora, na jehož uspořádání se významně podílela také naše společnost.
Pozvánku na akci najdete zde:

V případě, že se rozhodnete s námi výročí oslavit, prosíme o potvrzení účasti zde:

Vaše jméno
Váš e-mail
zúčastním se slavnostního shromáždění 20. května,
zúčastním se slavnostního odpoledne 12. května.
Všechny vás srdečně pozdravujeme a moc se těšíme na setkání s vámi v Brně i Uherském Ostrohu.

Program akce:

10.30
Zahájení - zdravice čestných hostů (každý v rozsahu cca 5 - 10 minut):
doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D., ředitel MÚ AV ČR,
doc. PhDr, Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., prorektorka MÚ Brno,
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., děkan FMFI UK Bratislava,
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., ředitel ITI KU Praha,
prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc., VUT Brno,
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c., VUT Brno a PSP ČR,
prof. RNDr. Michal Greguš, Ph.D., děkan FM UK Bratislava,
Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky statutárního města Brno,
Ing. Vlastimil Petřík, starosta města Uherský Ostroh.
11.15
Promítání střihového video záznamu z oslav 100. výročí narození prof. Otakara Borůvky se sekvencemi autentického vyprávění pana profesora při příležitosti jeho 90. narozenin.
11.45
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda správní rady): prezentace Společnosti Otakara Borůvky a jmenování nových členů jejího presidia.
12.00
Přestávka s občerstvením.
13.00
Vystoupení hostů a žáků prof. Otakara Borůvky:
Mgr. Michal Bulant, Ph.D. (prorektor MU Brno): zahájení odpolední části
prof. J. Nešetřil: příspěvek věnovaný minimálnímu problému (Borůvkův algoritmus Jarníkova práce, jejich využití v praxi) a krátké charakteristice činnosti Centra excelence - Institut teoretické informatiky (ITI),
prof. D. Ševčovič: vliv prof. Otakara Borůvky na slovenskou matematiku,
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (MÚ PF MU): referát o brněnské škole diferenciálních rovnic, založené prof. Otakarem Borůvkou.
14.00
Krátká přestávka.
prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. (MU): osobní vzpomínky na prof. Otakara Borůvku.
Mgr. Milan Křápek, Ph.D.: referát o čtyřrozměrném modelu života, populárně vědecká práce prof. Borůvky a biologa prof. Herčíka ze 40. let minulého století,
doc. RNDr. Jozef Vencko, CSc. (UK): Neformální setkávání moravských a slovenských matematiků.
15.00
Zakončení slavnostním rautem za doprovodu universitní cimbálové muziky s primášem Ing. Konečným, na který Vás také co nejsrdečněji zveme.
17.00
Předpokládaný konec celé akce.


Oslav 120. výročí narození profesora Otakara Borůvky se zúčastnilo přibližně 250 osob (asi 100 v Uherském Ostrohu a cca 150 v Brně) nejen z akademického, vysokoškolského i středoškolského prostředí (např. z Akademie věd ČR - z Karlovy, Masarykovy, Komenského a Mendlovy university; z VUT Brno i Praha, University obrany Brno, University Tomáše Bati ve Zlíně, Báňské university v Ostravě; zástupci a žáci Gymnasia kpt. Otakara Jaroše Brno i Gymnasia v Uherském Hradišti; ale i významní představitelé státní i veřejné sféry - z Poslanecké sněmovny PČR, statutárního města Brno, města Uherský Ostroh).
Velice si vážíme i účasti bývalých přímých žáků pana profesora Otakara Borůvky i těch, kteří přišli zavzpomínat na vědce světového formátu, skvělého učitele i vzácného člověka.


Poděkování:

Jménem Společnosti Otakara Borůvky si dovolujeme co nejsrdečněji poděkovat čestným hostům a přednášejícím za jejich vystoupení na slavnostním semináři věnovanému 120. výročí narození profesora Otakara Borůvky.
Obzvláště je naší milou poviností poděkovat i universitní cimbálové muzice, která vytvořila skvělou atmosféru při neformálním setkání účastníků slavnostního semináře.
Dovolujeme si také poděkovat prof. Zuzaně Došlé, prof. Michalovi Gregošovi, dr. Robertu Haklovi, členům přípravného výboru a Ing. Ditě Blažkové za skvělou spolupráci na přípravě slavnostního semináře.
Chceme poděkovat také jezuitovi páteru Ladislavu Noskovi za církevní obřad při kladení věnce na hrob prof. Otakara Borůvky umístěného na čestném pohřebiště města Brno.
Podle ohlasů zúčastněných účastníků semináře se nám všem podařilo vytvořit velmi srdečnou atmosféru a v té zavzpomínat na pana profesora Otakara Borůvku, vědce světového formátu, skvělého učitele a vzácného člověka.
Krásné chvíle prožité během semináře si Vám dovolujeme přiblížit videozáznamem dopoledního části programu i fotogalérií zachycující průběh celého slavnostního shromáždění. Oběma autorům Ing. Pavlu Šilerovi a Ing. Pavlu Juránkovi moc děkujeme.

doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda správní rady)
RNDr. Vladimír Kaňovský,CSc. (předseda dozorčí rady)Fotografie ze shromáždění:

2019-05-20_hrbitov_01.jpg 2019-05-20_hrbitov_02.jpg 2019-05-20_hrbitov_03.jpg 2019-05-20_hrbitov_04.jpg 2019-05-20_hrbitov_05.jpg 2019-05-20_hrbitov_06.jpg 2019-05-20_hrbitov_07.jpg 2019-05-20_hrbitov_08.jpg 2019-05-20_hrbitov_09.jpg 2019-05-20_hrbitov_10.jpg 2019-05-20_hrbitov_11.jpg 2019-05-20_hrbitov_12.jpg 2019-05-20_hrbitov_13.jpg 2019-05-20_hrbitov_14.jpg 2019-05-20_hrbitov_15.jpg 2019-05-20_hrbitov_16.jpg 2019-05-20_hrbitov_17.jpg 2019-05-20_hrbitov_18.jpg 2019-05-20_hrbitov_19.jpg 2019-05-20_shromazdeni_01.jpg 2019-05-20_shromazdeni_02.jpg 2019-05-20_shromazdeni_03.jpg 2019-05-20_shromazdeni_04.jpg 2019-05-20_shromazdeni_05.jpg 2019-05-20_shromazdeni_06.jpg 2019-05-20_shromazdeni_07.jpg 2019-05-20_shromazdeni_08.jpg 2019-05-20_shromazdeni_09.jpg 2019-05-20_shromazdeni_10.jpg 2019-05-20_shromazdeni_11.jpg 2019-05-20_shromazdeni_12.jpg 2019-05-20_shromazdeni_13.jpg 2019-05-20_shromazdeni_14.jpg 2019-05-20_shromazdeni_15.jpg 2019-05-20_shromazdeni_16.jpg 2019-05-20_shromazdeni_17.jpg 2019-05-20_shromazdeni_18.jpg 2019-05-20_shromazdeni_19.jpg 2019-05-20_shromazdeni_20.jpg 2019-05-20_shromazdeni_21.jpg 2019-05-20_shromazdeni_22.jpg 2019-05-20_shromazdeni_23.jpg 2019-05-20_shromazdeni_24.jpg 2019-05-20_shromazdeni_25.jpg 2019-05-20_shromazdeni_26.jpg 2019-05-20_shromazdeni_27.jpg 2019-05-20_shromazdeni_28.jpg 2019-05-20_shromazdeni_29.jpg 2019-05-20_shromazdeni_30.jpg 2019-05-20_shromazdeni_31.jpg 2019-05-20_shromazdeni_32.jpg 2019-05-20_shromazdeni_33.jpg 2019-05-20_shromazdeni_34.jpg 2019-05-20_shromazdeni_35.jpg 2019-05-20_shromazdeni_36.jpg 2019-05-20_shromazdeni_37.jpg 2019-05-20_shromazdeni_38.jpg 2019-05-20_shromazdeni_39.jpg 2019-05-20_shromazdeni_40.jpg 2019-05-20_shromazdeni_41.jpg 2019-05-20_shromazdeni_42.jpg 2019-05-20_shromazdeni_43.jpg 2019-05-20_shromazdeni_44.jpg 2019-05-20_shromazdeni_45.jpg 2019-05-20_shromazdeni_46.jpg 2019-05-20_shromazdeni_47.jpg 2019-05-20_shromazdeni_48.jpg 2019-05-20_shromazdeni_49.jpg 2019-05-20_shromazdeni_50.jpg 2019-05-20_shromazdeni_51.jpg 2019-05-20_shromazdeni_52.jpg 2019-05-20_shromazdeni_53.jpg 2019-05-20_shromazdeni_54.jpg 2019-05-20_shromazdeni_55.jpg 2019-05-20_shromazdeni_56.jpg


XIV. Česko-Slovenské soustředění Matematické olypiády 2019

pod patronací Společnosti Otakara Borůvky
Od roku 2017 je rozhodující část nákladů financovaná prostřednictvím JČMF ze sponzorského příspěvku nadace RSJ Foundation.

Hlavní tradiční náplní soustředění je cyklus přednášek k jednotlivým matematickým oborům, zaměřených na řešení nestandardních úloh olympijského kalibru. Součástí týdenního soustředění je opět individuální soutěž v řešení úloh.

Proběhlo dne 16.-20. června 2019 v Regionálním vzdělávacím středisku (EDUHA) v Uherském Hradišti (Studentské nám. 1535).

Přednáškový program akce:

neděle
Příjezd do 18 hodin následovaný večeří v restauraci pro 14 osob
pondělí
Doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.: "Teorie čísel"
úterý
RNDr. Pavel Calábek, CSc.: "Algebra"
středa
Bc. Josef Tkadlec: "Kombinatorika"
čtvrtek
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.: "Geometrie"
Odjezd po obědě


60. mezinárodní matematická olympiáda (IMO 2019)

Mezinárodní matematická olympiáda se uskutečnila letos v červenci ve Velké Británii, a to již potřetí ve své historii. Soutěž hostilo studentské město Bath na jihozápadě Anglie a zúčastnilo se jí 621 soutěžících ze 112 zemí. Naši studenti dovezli čtyři bronzové medaile.