DCB Actuaries and Consultants s.r.o. Gymnázium Uherské Hradiště Facebook Společnosti OB
zobrazit stránku v češtině

If you are a member of Otakar Borůvka, you will have access to the internal documents and information of the association under registration. Apply for membership and after your e-mail confirmation and membership approval by the association, log in from anywhere.

Fill all Send

Log in for members

Forgotten password / password change

New password
Confirm Password
Your e-mail

Application for membership

I am applying for membership in the Otakar Borůvka Company association under the terms of its statutes and by my participation resulting from the membership I pledge to contribute to achieving the objectives of the association.

At the same time, for the purpose of keeping my person on the list of members of the association, I am giving the following information:

[Academ. titles] Name Surname [Academic titles]


Street, No. City ZIP / Postcode Country


[Telephone]


E-mail


Gender
female     male

New password


Confirm PasswordAfter confirmation you will receive a message at the e-mail address given in registration.
To complete your registration, click on the link in the e-mail.


Odesláním údajů souhlasíte se zpracováním a zveřejněním osobních údajů:
v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákon o ochraně osobních údajů“), dobrovolně uděluji souhlas Společnosti Otakara Borůvky, spolek, IČ: 687 27 046, se sídlem Žižkova 22, 616 00 Brno (dále jen SOB), jako správci údajů, aby zpracovával všechny moje osobní údaje, které jsem mu sdělil v souvislosti se svým členstvím v tomto spolku., a to včetně práva na zveřejnění mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, povolání, funkce, či jiné určení mého působení a údajů uvedených v přihlášce za člena SOB.
Dále prohlašuji, že mne správce údajů informoval o tom, že osobní údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny, i o mých právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že mám právo přístupu k nim, právo na opravu těchto údajů a též v případě, že zjistím, nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu od správce požadovat vysvětlení a též odstranění takto vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidací mých osobních údajů, a to bezplatně.