Masarykova univerzita Společnost Otakara Borůvky z.s.

U příležitosti 125. výročí narození prof. Otakara Borůvky Vás srdečně zveme na oslavy pořádané Masarykovou univerzitou ve spolupráci s Gymnáziem Uherské Hradiště a Společností Otakara Borůvky, který proběhne ve dnech:

10.–15. května 2024

Záštitu akce převzal:

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (rektor Masarykovy univerzity)

Vstup na oslavy je bezplatný a je určen odborníkům z praxe, studentům, zástupcům státní a veřejné správy, jakožto i široké laické veřejnosti.


Potvrzení účasti

V případě, že se rozhodnete semináře zúčastnit, prosíme o potvrzení účasti do 5. května 2024 na e‑mail info@otakarboruvka.cz nebo v následujícím formuláři:

Zaškrtněte části oslav, kterých se zúčastníte (nezávazně):
oslavy na Gymnáziu Uherské Hradiště (10. května 2024)
oslavy ve městě Brně (14. května 2024)
oslavy na Masarykově univerzitě (15. května 2024)

Pozvánku s programem ke stažení naleznete zde .
Velice se těšíme na setkání s Vámi.


Program

Gymnázium Uherské Hradiště

10. května 2024 (10.00 hodin)

 • slavnostní shromáždění v aule gymnázia za účasti zástupců Gymnázia Uherské Hradiště, Společnosti Otakara Borůvky, Masarykovy univerzity, představitelé města Uherské Hradiště, Uherského Ostrohu, Zlínského kraje a hostů:
  • kulturní zahájení Viva la Musica - 2 písně
  • přivítání – Mgr. Richard Horký, ředitel Gymnázia Uherské Hradiště,
  • představení prof. Borůvky – doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc.,
  • žádost o udělení státního vyznamenání - Bc. Vlastimil Kuřimský, starosta Uherského Ostrohu,
  • vystoupení hostů
  • dokument o životě prof. Otakara Borůvky - 30 minut.

11.00 hodin

 • odhalení pamětní desky při vstupu do historické budovy:
  • zazní hymna ČR a studentská hymna,
  • proslov ředitele Gymnázia Uherské Hradiště.

11.30 hodin

 • slavnostní oběd ve školní jídelně.

město Brno

14. května 2024 (15.00−20.00 hodin)

 • položení věnců na hrob prof. Otakara Borůvky – Ústřední hřbitov (čestné pohřebiště) za přítomnosti zástupců Masarykovy univerzity, Univerzity Komenského v Bratislavě, města Brno, Společnosti Otakara Borůvky,
 • odhalení pamětní desky na domě v Roubalově ulici – úvodní slovo pronese doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., předseda prezídia Společnosti Otakara Borůvky,
 • vzpomínkové setkání českých a slovenských matematiku na "matematické výlety" - zahradní party ve vile na Roubalově 13.

Masarykova univerzita

15. května 2024 (9.00–9.45 hodin)

Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2

 • odhalení pamětní desky na budově Ústavu matematiky a statistiky PřF Masarykovy univerzity.

10.00 hodin

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Velká aula Karla Engliše

 • Seminář o významu prof. Otakara Borůvky pro českou a světovou matematiku
  • Analýza - doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc.,
  • Geometrie - prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.,
  • Algebra - doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.,
  • Diferenciální rovnice - prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.,
  • Minimální problém - prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.,
  • Matematický model života - Mgr. Milan Křápek, Ph.D.

12.30

 • Oběd

14.00

 • Slavnostní shromáždění k 125. výročí narození prof. Otakara Borůvky za účasti zástupců vlády ČR, parlamentu ČR, města Brna, Jihomoravského kraje, představitelů českých a zahraničních vysokých škol i odborné veřejnosti:
  • přivítání rektorem Masarykovy univerzity,
  • představení prof. Borůvky - doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.,
  • působení prof. Borůvky na Slovensku - prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,
  • žádost o udělení státního vyznamenání - Bc. Vlastimil Kuřimský, starosta Uherského Ostrohu,
  • dokument o životě prof. Otakara Borůvky - 20 minut,
  • vystoupení hostů.

15.15

 • prof. Otakar Borůvka a hudba
  • studentská léta na gymnáziu v Uherském Hradišti,
  • vystoupení národopisného souboru žáků Gymnázia Uherské Hradiště.

16.00

 • raut a společenské posezení u dobrého moravského vína i cimbálové muziky.

17.00

 • zakončení oslav.