Masarykova univerzita Společnost Otakara Borůvky z.s.

U příležitosti 95. výročí vyřešení minimálního problému Vás srdečně zveme na slavnostní seminář o významu Otakara Borůvky pro současnou teorii grafů a jeho řešení minimálního problému pro světovou matematiku, který proběhne dne:

30. května 2022

Záštitu akce převzal:

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (rektor Masarykovy univerzity)

Seminář je bezplatný a je určen především odborníkům z praxe, studentům, ale i zástupcům státní a veřejné správy.
Univerzitní kino Scala
Moravské nám. 127/3, 602 00 Brno

V případě, že se rozhodnete semináře zúčastnit, prosíme o potvrzení účasti do 25. května 2022 na e‑mail info@otakarboruvka.cz nebo v následujícím formuláři:
Pozvánku ke stažení naleznete zde . Velice se těšíme na setkání s Vámi.


Program

Dopolední sekce, kterou Vás provede doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. (předseda presidia SOB), je věnovaná významu Borůvkova řešení minimálního problému pro světovou matematiku a jeho využití v praxi.

"Na přelomu let 1925–1926 mě požádal Jindřich Saxel, pracovník Západomoravských elektráren, abych mu pomohl vyřešit problém, kudy a jak vést trasu elektrického vedení, která měla spojovat několik desítek obcí v oblasti Moravy, aby byla co nejkratší, a tím i nejúspornější. Pochopitelně jsem si byl vědom, že nešlo o maličkost, ale teprve mnohem později se ukázalo, že vlastně šlo o pionýrský výkon v matematice. Dnes bychom takový problém přiřadili do teorie grafů, která je značně rozšířená, a má v praxi časté použití a bez její aplikace se nelze mnohdy obejít, ale tehdy ještě tato teorie vůbec neexistovala. Význam mé práce se snad dá dokumentovat i tím, že mnohem později vyšla v Americe velmi důkladná publikace, která se zabývá pouze řešením priority tohoto problému".
Převzato z: Zdeněk Třešňák, Petra Šarmanová, Bedřich Půža: Otakar Borůvka, Brno: Nadace Universitas Masarykiana v Brně, 1996, str. 52-53.

10.00 Mgr. Michal Bulant, Ph.D. (prorektor MU) - zahájení semináře
10.05 Mgr. Petr Gazdík (ministr MŠMT ČR) - úvodní slovo
10.20 doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda správní rady SOB) - Akademik Otakar Borůvka, SOB
10.30 vystoupení hostů a partnerů
11.00 prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. (MFF UK, Praha) - Minimální problém, Borůvkův algoritmus
12.00 polední přestávka

V odpolední sekci, kterou povede prof. Jan Slovák, DrSc. (ředitel ÚMS PřF MU), proběhne blok přednášek zahraničních i českých odborníků o významu Otakara Borůvky pro současnou teorii grafů.

13.00 prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (proděkan FI MU, Brno) - úvodní slovo k bloku odborných přednášek
Mgr. Martin Mareš, Ph.D. (MFF UK, Praha) - Jak poznat minimální kostru?
RNDr. Ing. František Kardoš, Ph.D. (FMFI UK, Bratislava) - Hamilton cycles in cubic planar graphs
Dr. Michal Pilipczuk (UW, Varšava) - On tree-like graphs
Mgr. Kristýna Pekárková (FI MU, Brno) - Hledání matic s vysokým počtem nul
15.15 zakončení semináře
15.30 raut
17.00 předpokládaný konec celé akce


Zúčastněné strany

Pořadatel: Masarykova univerzita (MU) a Společnost Otakara Borůvky (SOB).
Garanti: prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. (MFF UK, Praha),
prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D. DSc. (FI MU, Brno).
Partneři: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF UK),
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Bratislava (FMFI UK),
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity (FI MU),
Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (ÚMS PřF MU).
Hosté: Vláda ČR, Parlament ČR, Evropský parlament, Jihomoravský kraj, město Brno,
Matematický ústav AV ČR, Univerzita Komenského Bratislava, ČVUT Praha, VUT Brno.
Přípravný výbor: Mgr. Michal Bulant, Ph.D., prorektor MU (předseda výboru),
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., předseda presidia SOB,
RNDr. Vladimír Kaňovský, CSc., předseda dozorčí rady SOB,
prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D. DSc., FI MU,
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., MFF UK,
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., ředitel ÚMS PřF MU.

Zhodnocení akce

Slavnostního semináře se zúčastnilo cca 100 účastníků z vysokých škol v Brně, z Univerzity Karlovy, z Univerzity Komenského v Bratislavě, z Univerzity Palackého v Olomouci, z Jednoty českých matematiků a fyziků, Společnosti Otakara Borůvky i odborné veřejnosti včetně studentů středních škol se zájmem o informatiku a matematiku. Velice nás potěšila účast asi 25 studentů z gymnázia na třídě Kpt. Jaroše.

Všem děkujeme za účast a příští rok se budeme znovu těšit na setkání!

Fotografie ze semináře:

2022-05-30_seminar_01.jpg 2022-05-30_seminar_02.jpg 2022-05-30_seminar_03.jpg 2022-05-30_seminar_04.jpg 2022-05-30_seminar_05.jpg 2022-05-30_seminar_06.jpg 2022-05-30_seminar_07.jpg 2022-05-30_seminar_08.jpg 2022-05-30_seminar_09.jpg 2022-05-30_seminar_10.jpg 2022-05-30_seminar_11.jpg 2022-05-30_seminar_12.jpg 2022-05-30_seminar_13.jpg 2022-05-30_seminar_14.jpg 2022-05-30_seminar_15.jpg 2022-05-30_seminar_16.jpg 2022-05-30_seminar_17.jpg 2022-05-30_seminar_18.jpg 2022-05-30_seminar_19.jpg 2022-05-30_seminar_20.jpg 2022-05-30_seminar_21.jpg 2022-05-30_seminar_22.jpg 2022-05-30_seminar_23.jpg 2022-05-30_seminar_24.jpg 2022-05-30_seminar_25.jpg 2022-05-30_seminar_26.jpg 2022-05-30_seminar_27.jpg 2022-05-30_seminar_28.jpg 2022-05-30_seminar_29.jpg 2022-05-30_seminar_30.jpg 2022-05-30_seminar_31.jpg 2022-05-30_seminar_32.jpg 2022-05-30_seminar_33.jpg 2022-05-30_seminar_34.jpg 2022-05-30_seminar_35.jpg 2022-05-30_seminar_36.jpg 2022-05-30_seminar_37.jpg 2022-05-30_seminar_38.jpg 2022-05-30_seminar_39.jpg 2022-05-30_seminar_40.jpg 2022-05-30_seminar_41.jpg 2022-05-30_seminar_42.jpg 2022-05-30_seminar_43.jpg 2022-05-30_seminar_44.jpg

Slavnostní seminář - dopolední blok
Slavnostní seminář - odpolední blok

Závěrečnou zprávu se zhodnocením akce můžete shlédnout ZDE.