DCB Actuaries and Consultants s.r.o. Gymnázium Uherské Hradiště Facebook Společnosti OB
view the website in English

Představenstvo společnosti

Prezidium společnosti
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc.
prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.
prof. RNDr. Michal Greguš, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
Správní rada
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda)
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
prof. RNDr. Michal Greguš, CSc.
doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.
Mgr. Robert Hakl, Ph.D.
Dozorčí rada
RNDr. Vladimír Kaňovský, CSc. (předseda)
doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc.
doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc.
Čestný prezident společnosti
prof. RNDr. František Neuman, DrSc. (in memoriam)


Klíčové činnosti


  • 1992
  • 1999
  • 2014
  • 2018
  • 2019

Jednání správní a dozorčí rady 2019

Dne 16. dubna 2019 proběhlo jednání správní a dozorčí rady, kde byl jednomyslně schválen návrh dr. Kaňovského na jmenování prof. Dr. Jaroslava Nešetřila, DrSc. z Karlovy university (stránka prof. Nešetřila) členem presidia Společnosti Otakara Borůvky.
Zápis z jednání je přístupný pouze registrovaným členům spolku v zabezpečené části stránek (ZDE).


Jednání správní a dozorčí rady 2019

Dne 5. března 2019 proběhlo jednání správní a dozorčí rady.
Zápis z jednání je přístupný pouze registrovaným členům spolku v zabezpečené části stránek (ZDE).


Jednání správní a dozorčí rady 2019

Dne 9. ledna 2019 proběhlo jednání správní a dozorčí rady.
Zápis z jednání je přístupný pouze registrovaným členům spolku v zabezpečené části stránek (ZDE).
Stanovy společnosti

Aktuální stanovy spolku schválené Shromážděním členů dne 31. května 2018
s účinností od okamžiku schválení.