DCB Actuaries and Consultants s.r.o. Gymnázium Uherské Hradiště Facebook Společnosti OB
view the website in English

Představenstvo společnosti

Prezidium společnosti
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc.
prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.
prof. RNDr. Michal Greguš, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
Správní rada
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda)
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
prof. RNDr. Michal Greguš, CSc.
doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.
Mgr. Robert Hakl, Ph.D.
Dozorčí rada
RNDr. Vladimír Kaňovský, CSc. (předseda)
doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc.
doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc.
Čestný prezident společnosti
prof. RNDr. František Neuman, DrSc. (in memoriam)


Klíčové činnosti


  • 1992
  • 1999
  • 2014
  • 2018
  • 2019

Stanovy společnosti

Aktuální stanovy spolku schválené Shromážděním členů dne 31. května 2018
s účinností od okamžiku schválení.