DCB Actuaries and Consultants s.r.o. Gymnázium Uherské Hradiště Facebook Společnosti OB
zobrazit stránku v češtině

Towards the end of 1992, when Prof. Borůvka was still alive and with his consent, the Otakar Borůvka Foundation was established.
“I was very excited when my former students and current colleagues and fellows, professor Neuman, docent Fuchs and docent Půža came to me in September and October 1992 with the idea to establish a foundation for the development of mathematics, which would bear my name. And yes, I think I am humble and I know my name in the title is not the most important, but the whole concept was in line with my ideals. The intention of my colleagues was carefully elaborated – to promote the development of sciences, mostly mathematical, and their application in particular. I really liked that and that was what I was advocating for – strictly individual, targeted support to talented and promising students or colleagues who, with the help of the foundation, could move mathematical sciences another step forward. It was me who was honored, not the foundation, as in the future, when I am not among my friends anymore, it would bear my name, the name of one of many mathematicians who has knowingly, and let me emphasize that again, chosen this beautiful science over everything else in his life.” (Otakar Borůvka)

In accordance with Act No. 227/1997, on Foundations and Endowment Funds, the Otakar Borůvka Foundation was transformed in 1999 to the Otakar Borůvka Company, civic association, and in accordance with Act No. 83/1990 , on Association of Citizens, it was transformed to the Otakar Borůvka Company, association in 2018.

The activities of the Otakar Borůvka Company association are focused on the fulfilment of generally beneficial goals, based on the development of sciences in general and mathematical sciences and their applications, to support young mathematical talents in particular.
Since 2006, the Otakar Borůvka Company in cooperation with the Union of Czech Mathematicians and Physicists and the Grammar School in Uherské Hradiště have held the Workshop of Six-Member Representation Teams of the Czech and Slovak Republic for the International Mathematical Olympics, whose first ten years were funded exclusively from non-government resources acquired by the Otakar Borůvka Company from private sponsors supporting the development of young mathematical talents. The first workshop took place in 2006 in Hluk u Uherského Hradiště, then every year in the Regional Education Centre in Uherské Hradiště.
The Otakar Borůvka Company would like to thank doc. RNDr. Jaromír Šimša, Chairman of the Central Committee of the Mathematical Olympics of UCMP, for the excellent cooperation and organization of the professional part of these workshops, whose programme has always been perfectly prepared and played an important role in the preparation of the representatives from both countries.
The Company would also like to thank doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc., Headmaster of the Grammar School in Uherské Hradiště, for the excellent organization of the annual Meeting of Czech and Slovak Mathematicians at the Grammar School in Uherské Hradiště, devoted to the memories of Otakar Borůvka, a graduate from the grammar school, Michal Greguš and other important mathematical personalities, as well as current professional topics.

This event is regularly supported by significant personalities from the professional and social life, including:

  • RNDr. Petr Nečas, Prime Minister of the Czech Republic (2011),
  • RNDr. Luděk Niedermayer, Vice-Governor of the Czech National Bank (2006),
  • Doc. RNDr. Jiří Rákosník, CSc., Director of the Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic (2018),
  • Mgr. Michal Bulant, PhD, Vice-Rector of the Masaryk University in Brno (2018),
  • Prof. RNDr Jozef Masarik, CSc., Dean of the Faculty of Mathematics and Physics of the Comenius University in Bratislava (2015),
  • PhDr. Jiří Mihola, Chairman of the Subcommittee for Universities and Science of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic (2017),
  • Mgr. Petr Hladík, 1st Deputy to the Mayor of Brno (2018).

Fill all Send

News

Rozloučení s doc. RNDr. Václavem Sedláčkem, CSc.

Hluboce zarmouceni oznamujeme, že
pan doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc.
zemřel dne 15. července 2020 ve věku 74 let.

Docent Václav Sedláček byl dlouholetý člen dozorčí rady Společnosti Otakara Borůvky, kolega a přítel. Byl to dobrý člověk, který rád pomáhal druhým.
Poslední rozloučení se konalo v rodinném kruhu, proto bychom rádi vzdali čest jeho památce těmito slovy. Děkujeme mu za vše dobré, co pro nás i Společnost Otakara Borůvky vykonal.


Vyjádření SOB k podpisu novely školského zákona Ing. Milošem Zemanem, prezidentem ČR

Předseda dozorčí rady RNDr. Vladimír Kaňovský, CSc. zaslal dne 16. června 2020 e-mail adresovaný na prezidenta republiky, v kopii na prezidentskou kancelář, a 17. června 2020 expresní doporučenou poštou žádost za Společnost Otakara Borůvky i velkou většinu matematiků z akademické obce, aby novelu školského zákona prezident nepodepsal a vrátil ji k novému projednání v PSP a tím také nepodpořil zrušení povinné maturity z matematiky.

K žádosti jako příloha bylo přiloženo Zdůvodnění žádosti (zde ) a podpůrná vyjádření JČMF (zde ), Matematického ústavu AV ČR (zde ), Asociace ředitelů gymnázií (zde ) i vyjádření Svazu průmyslu a dopravy (zde ).

Senátoři ve středu 10. 6. 2020 schválili novelu školského zákona a Senát ji předal prezidentské kanceláři nejdříve ve čtvrtek nebo spíše v pátek, aby ji prezident republiky podepsal.

V úterý 16. 6. 2020 navštívil předseda vlády, která předložila začátkem října 2019 novelu školského zákona k projednání PSP, prezidenta republiky, který následující den novelu zákona podepsal...

Je těžko pochopitelné, že prezident republiky bez potřebné expertízy novelu školského zákona podepsal, přestože se novela projednávala v parlamentu ČR skoro devět měsíců a obou komorách parlamentu padlo mnoho výhrad k této novele.

Navíc povinnou maturitu z matematiky podpořily významné průmyslové svazy, důležité odborové svazy, akademické organizace i mnoho významných osobností akademické obce, např.:
•  Svaz průmyslu a dopravy ČR,
•  Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
•  Asociace ředitelů gymnázií ČR,
•  Hospodářská komora ČR,
•  Jednota českých matematiků a fyziků,
•  Matematický ústav Akademie věd ČR,
•  Společnost Otakara Borůvky,
•  Asociace češtinářů,
•  Asociace metodiků / Association of Teacher Educators (AMATE),
•  Asociace učitelů angličtiny ČR (AUA),
•  Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy aj. •  prof. Jaroslav Nešetřil (světově uznávaný matematik z Univerzity Karlovy),
•  doc. Tomáš Vejchodský (ředitel MÚ AV ČR),
•  dr. Michala Bulanta (prorektor Masarykovy university) aj.

Rozhodnutí vlády ČR, Parlamentu ČR a prezidenta ČRP zrušit povinnou maturitu z matematiky bohužel povede k dalšímu zaostávání České republiky v celosvětovém měřítku. Svět a vývoj technologií nepočká osm až deset let, až podle ministerstva školství a vlády bude výuka matematiky na středních školách na patřičné úrovni.

Stačilo nařízením vlády upravit obory, které budou povinnou maturitu z matematiky mít a ne ji rušit.


Kompletní korespondence zaslaná matematické obci, předsedovi vlády A. Babišovi, předsedům politických stran zastoupených v PSP ČR, všem předsedům poslaneckých klubů, všem členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu je k nahlédnutí ZDE.


XV. Česko-Slovenské soustředění Matematické olypiády 2020 ZRUŠENO

Milé kolegyně, drazí kolegové,
velice se všem omlouváme, ale letos kvůli současné pandemii neproběhne tradiční červnové setkání českých a slovenských matematiků v Uherském Hradišti. Současně si vás dovolujeme informovat, že neproběhne ani týdenní společné soustředění českých a slovenských středoškolských representačních družstev v Uherském Hradišti, jako příprava na Mezinárodní matematickou olympiádu, v rámci kteréhož setkání českých a slovenských matematiků byvá pořádáno.
Věříme, že příští rok se setkání opět uskuteční. Dostatečně dopředu vás budeme informovat.

Všem přeji hodně zdraví a pohody v této složité době.
RNDr. Vladimír Kaňovský, CSc. za organizační výbor


Jednání správní a dozorčí rady 2020

Dne 28. ledna 2020 proběhlo jednání správní a dozorčí rady, kde byl vyjádřen souhlas se jmenováním doc. RNDr. Sylvy Šantavé, CSc., doc. RNDr. Jozefa Vencka, CSc. a Mgr. Jitky Kominácké, Ph.D. (vnučky pana prof. Borůvky) čestnými členy Společnosti Otakara Borůvky.

Zápis z jednání je přístupný pouze registrovaným členům spolku v zabezpečené části stránek (ZDE).


Sledujte nás na FB!

Zřídili jsme pro vás stránku na Facebooku, aby vám neunikla žádná událost ani důležitá informace.
Věnujte nám LIKE a přidejte se ke sledujícím:


Oslavy u příležitosti 120. výročí narození prof. Otakara Borůvky

Dne 20. května 2019 proběhlo v universitním kině Scala slavnostní shromáždění konané u příležitosti 120. výročí narození pana profesora Otakara Borůvky. Oslav 120. výročí narození profesora Otakara Borůvky se zúčastnilo přibližně 250 osob (asi 100 v Uherském Ostrohu a cca 150 v Brně) nejen z akademického, vysokoškolského i středoškolského prostředí (např. z Akademie věd ČR - z Karlovy, Masarykovy, Komenského a Mendlovy university; z VUT Brno i Praha, University obrany Brno, University Tomáše Bati ve Zlíně, Báňské university v Ostravě; zástupci a žáci Gymnasia kpt. Otakara Jaroše Brno i Gymnasia v Uherském Hradišti; ale i významní představitelé státní i veřejné sféry - z Poslanecké sněmovny PČR, statutárního města Brno, města Uherský Ostroh).
Velice si vážíme i účasti bývalých přímých žáků pana profesora Otakara Borůvky i těch, kteří přišli zavzpomínat na vědce světového formátu, skvělého učitele i vzácného člověka.


Jménem Společnosti Otakara Borůvky si dovolujeme co nejsrdečněji poděkovat čestným hostům a přednášejícím za jejich vystoupení na slavnostním semináři věnovanému 120. výročí narození profesora Otakara Borůvky.
Obzvláště je naší milou poviností poděkovat i universitní cimbálové muzice, která vytvořila skvělou atmosféru při neformálním setkání účastníků slavnostního semináře.
Dovolujeme si také poděkovat prof. Zuzaně Došlé, prof. Michalovi Gregošovi, dr. Robertu Haklovi, členům přípravného výboru a Ing. Ditě Blažkové za skvělou spolupráci na přípravě slavnostního semináře.
Chceme poděkovat také jezuitovi páteru Ladislavu Noskovi za církevní obřad při kladení věnce na hrob prof. Otakara Borůvky umístěného na čestném pohřebiště města Brno.
Podle ohlasů zúčastněných účastníků semináře se nám všem podařilo vytvořit velmi srdečnou atmosféru a v té zavzpomínat na pana profesora Otakara Borůvku, vědce světového formátu, skvělého učitele a vzácného člověka.
Krásné chvíle prožité během semináře si Vám dovolujeme přiblížit videozáznamem dopoledního části programu i fotogalérií zachycující průběh celého slavnostního shromáždění. Oběma autorům Ing. Pavlu Šilerovi a Ing. Pavlu Juránkovi moc děkujeme.

doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda správní rady)
RNDr. Vladimír Kaňovský,CSc. (předseda dozorčí rady)Video, fotografie a více informací o akci najdete ZDE.This year's activities


    There are no activities to display in 2020.