DCB Actuaries and Consultants s.r.o. Gymnázium Uherské Hradiště Facebook Společnosti OB
zobrazit stránku v češtině

Towards the end of 1992, when Prof. Borůvka was still alive and with his consent, the Otakar Borůvka Foundation was established.
“I was very excited when my former students and current colleagues and fellows, professor Neuman, docent Fuchs and docent Půža came to me in September and October 1992 with the idea to establish a foundation for the development of mathematics, which would bear my name. And yes, I think I am humble and I know my name in the title is not the most important, but the whole concept was in line with my ideals. The intention of my colleagues was carefully elaborated – to promote the development of sciences, mostly mathematical, and their application in particular. I really liked that and that was what I was advocating for – strictly individual, targeted support to talented and promising students or colleagues who, with the help of the foundation, could move mathematical sciences another step forward. It was me who was honored, not the foundation, as in the future, when I am not among my friends anymore, it would bear my name, the name of one of many mathematicians who has knowingly, and let me emphasize that again, chosen this beautiful science over everything else in his life.” (Otakar Borůvka)

In accordance with Act No. 227/1997, on Foundations and Endowment Funds, the Otakar Borůvka Foundation was transformed in 1999 to the Otakar Borůvka Company, civic association, and in accordance with Act No. 83/1990 , on Association of Citizens, it was transformed to the Otakar Borůvka Company, association in 2018.

The activities of the Otakar Borůvka Company association are focused on the fulfilment of generally beneficial goals, based on the development of sciences in general and mathematical sciences and their applications, to support young mathematical talents in particular.
Since 2006, the Otakar Borůvka Company in cooperation with the Union of Czech Mathematicians and Physicists and the Grammar School in Uherské Hradiště have held the Workshop of Six-Member Representation Teams of the Czech and Slovak Republic for the International Mathematical Olympics, whose first ten years were funded exclusively from non-government resources acquired by the Otakar Borůvka Company from private sponsors supporting the development of young mathematical talents. The first workshop took place in 2006 in Hluk u Uherského Hradiště, then every year in the Regional Education Centre in Uherské Hradiště.
The Otakar Borůvka Company would like to thank doc. RNDr. Jaromír Šimša, Chairman of the Central Committee of the Mathematical Olympics of UCMP, for the excellent cooperation and organization of the professional part of these workshops, whose programme has always been perfectly prepared and played an important role in the preparation of the representatives from both countries.
The Company would also like to thank doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc., Headmaster of the Grammar School in Uherské Hradiště, for the excellent organization of the annual Meeting of Czech and Slovak Mathematicians at the Grammar School in Uherské Hradiště, devoted to the memories of Otakar Borůvka, a graduate from the grammar school, Michal Greguš and other important mathematical personalities, as well as current professional topics.

This event is regularly supported by significant personalities from the professional and social life, including:

  • RNDr. Petr Nečas, Prime Minister of the Czech Republic (2011),
  • RNDr. Luděk Niedermayer, Vice-Governor of the Czech National Bank (2006),
  • Doc. RNDr. Jiří Rákosník, CSc., Director of the Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic (2018),
  • Mgr. Michal Bulant, PhD, Vice-Rector of the Masaryk University in Brno (2018),
  • Prof. RNDr Jozef Masarik, CSc., Dean of the Faculty of Mathematics and Physics of the Comenius University in Bratislava (2015),
  • PhDr. Jiří Mihola, Chairman of the Subcommittee for Universities and Science of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic (2017),
  • Mgr. Petr Hladík, 1st Deputy to the Mayor of Brno (2018).

Fill all Send

News

Jednání správní a dozorčí rady 2020

Dne 28. ledna 2020 proběhlo jednání správní a dozorčí rady, kde byl vyjádřen souhlas se jmenováním doc. RNDr. Sylvy Šantavé, CSc., doc. RNDr. Jozefa Vencka, CSc. a Mgr. Jitky Kominácké, Ph.D. (vnučky pana prof. Borůvky) čestnými členy Společnosti Otakara Borůvky.

Zápis z jednání je přístupný pouze registrovaným členům spolku v zabezpečené části stránek (ZDE).


Postoj Společnosti Otakara Borůvky ke zrušení povinných maturit z matematiky

Drazí kolegové, přátelé matematiky a rozumného vzdělávání,
jsme velmi znepokojeni snahou současného ministra školství zrušit povinnou maturitu z matematiky, která má být zavedena na většině středních škol nejpozději od jara 2022 (k nahlédnutí: článek z deníku Právo ze dne 24. 8. 2019 a vyjádření Josefa Nožičky ze dne 26. 8. 2019 v blogu iDNES).
Nelze připustit, aby zrušení povinné maturity z matematiky se stalo předvolebním tahákem politických stran, což mi připomíná pštrose, který před nebezpečím strká hlavu do písku.
Většina matematiků vyučujících na středních a vysokých školách si velmi dobře uvědomuje, že takový krok ještě více významně sníží odbornou úroveň vystupujících studentů ze středních i vysokých škol, především technického zaměření.
V roce 2017 Gymnasium v Uherském Hradišti a Společnost Otakara Borůvky připravila grantový projekt na podporu výuky matematiky na středních školách pomocí interaktivních e-learningových kurzů. (k nahlédnutí: popis projektu i žádost)
Přestože všichni tři posuzovatelé po odborné stránce i společenské potřeby takový projekt realizovat doporučovali, arbitr kvůli formálním nedostatkům v žádosti realizaci projektu rozdílem jednoho bodu zamítl a ministerstvo školství se odmítlo zabývat našimi námitkami proti tomuto rozhodnutí. Kdo jiný než my, matematici, bychom se měli postavit proti takovému záměru pana ministra školství, parlamentu, popř. vlády ČR.


Jednání správní a dozorčí rady 2019

Dne 16. dubna 2019 proběhlo jednání správní a dozorčí rady, kde byl jednomyslně schválen návrh dr. Kaňovského na jmenování prof. Dr. Jaroslava Nešetřila, DrSc. z Karlovy university (stránka prof. Nešetřila) členem presidia Společnosti Otakara Borůvky.
Zápis z jednání je přístupný pouze registrovaným členům spolku v zabezpečené části stránek (ZDE).


Sledujte nás na FB!

Zřídili jsme pro vás stránku na Facebooku, aby vám neunikla žádná událost ani důležitá informace.
Věnujte nám LIKE a přidejte se ke sledujícím:


Oslavy u příležitosti 120. výročí narození prof. Otakara Borůvky

Dne 20. května 2019 proběhlo v universitním kině Scala slavnostní shromáždění konané u příležitosti 120. výročí narození pana profesora Otakara Borůvky. Oslav 120. výročí narození profesora Otakara Borůvky se zúčastnilo přibližně 250 osob (asi 100 v Uherském Ostrohu a cca 150 v Brně) nejen z akademického, vysokoškolského i středoškolského prostředí (např. z Akademie věd ČR - z Karlovy, Masarykovy, Komenského a Mendlovy university; z VUT Brno i Praha, University obrany Brno, University Tomáše Bati ve Zlíně, Báňské university v Ostravě; zástupci a žáci Gymnasia kpt. Otakara Jaroše Brno i Gymnasia v Uherském Hradišti; ale i významní představitelé státní i veřejné sféry - z Poslanecké sněmovny PČR, statutárního města Brno, města Uherský Ostroh).
Velice si vážíme i účasti bývalých přímých žáků pana profesora Otakara Borůvky i těch, kteří přišli zavzpomínat na vědce světového formátu, skvělého učitele i vzácného člověka.


Jménem Společnosti Otakara Borůvky si dovolujeme co nejsrdečněji poděkovat čestným hostům a přednášejícím za jejich vystoupení na slavnostním semináři věnovanému 120. výročí narození profesora Otakara Borůvky.
Obzvláště je naší milou poviností poděkovat i universitní cimbálové muzice, která vytvořila skvělou atmosféru při neformálním setkání účastníků slavnostního semináře.
Dovolujeme si také poděkovat prof. Zuzaně Došlé, prof. Michalovi Gregošovi, dr. Robertu Haklovi, členům přípravného výboru a Ing. Ditě Blažkové za skvělou spolupráci na přípravě slavnostního semináře.
Chceme poděkovat také jezuitovi páteru Ladislavu Noskovi za církevní obřad při kladení věnce na hrob prof. Otakara Borůvky umístěného na čestném pohřebiště města Brno.
Podle ohlasů zúčastněných účastníků semináře se nám všem podařilo vytvořit velmi srdečnou atmosféru a v té zavzpomínat na pana profesora Otakara Borůvku, vědce světového formátu, skvělého učitele a vzácného člověka.
Krásné chvíle prožité během semináře si Vám dovolujeme přiblížit videozáznamem dopoledního části programu i fotogalérií zachycující průběh celého slavnostního shromáždění. Oběma autorům Ing. Pavlu Šilerovi a Ing. Pavlu Juránkovi moc děkujeme.

doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda správní rady)
RNDr. Vladimír Kaňovský,CSc. (předseda dozorčí rady)Video, fotografie a více informací o akci najdete ZDE.This year's activities