DCB Actuaries and Consultants s.r.o. Gymnázium Uherské Hradiště Facebook Společnosti OB

Koncem roku 1992, ještě za života pana prof. Borůvky a s jeho souhlasem, vznikla Nadace Otakara Borůvky.

"S velkým nadšením jsem uvítal, když v září a říjnu 1992 za mnou přišli moji někdejší žáci a dnešní kolegové a spolupracovníci profesor Neuman, docent Fuchs a docent Půža s nápadem založit nadaci pro rozvoj matematiky, která by nesla mé jméno. Ne, nejsem neskromný, mé jméno v záhlaví není nejdůležitější, ale celý záměr odpovídal mým ideálům. Kolegové měli velmi pečlivě promyšlený záměr - podporovat rozvoj věd, zejména věd matematických a zvláště jejich aplikace. To se mi velice zamlouvalo, a já se o to přimlouval - přísně individuálně, adresně poskytovanými podporami nadaným a perspektivním studentům či kolegům, kteří by mohli pomocí nadace posunout matematické vědy o další krůček vpřed. Zdálo se mi, že nikoliv pro nadaci, ale pro mne je ctí, když taková nadace, i v budoucnu, kdy už nebudu mezi přáteli, ponese moje jméno, jméno jednoho z řady matematiků, který vědomě, a to znovu zdůrazňuji, této krásné vědě dal přednost před vším v celém svém životě." (Otakar Borůvka)

Na základě zákona č. 227/1997, o nadacích a nadačních fondech, Nadace Otakara Borůvky v roce 1999 se transformovala na Společnost Otakara Borůvky, občanské sdružení a na základě zákona č.83/1990, o sdružování občanů, v roce 2018 na Společnost Otakara Borůvky, spolek.

Činnost spolku Společnost Otakara Borůvky je zaměřena na dosahování obecně prospěšných cílů, spočívajících v rozvoji věd obecně a věd matematických i jejich aplikacích a zvláště na podporu mladých matematických talentů.
Společnost Otakara Borůvky ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků a Gymnasiem v Uherském Hradišti od roku 2006 organizuje Soustředění šestičlenných reprezentačních družstev ČR a SR na Mezinárodní matematickou olympiádu, financovanou v prvních deseti ročnících výlučně z nestátních prostředků zajištěných Společností Otakara Borůvky u soukromých sponzorů podporujících rozvoj mladých matematických talentů. První soustředění proběhlo poprvé v roce 2006 v Hluku u Uherského Hradiště, pak každoročně v Regionálním vzdělávacím středisku v Uherském Hradišti.
Společnost Otakara Borůvky si dovoluje poděkovat za vynikající spolupráci doc. RNDr. Jaromíru Šimšovi, předsedovi ústřední komise Matematické olympiády JČMF, za skvělou organizaci odborné části těchto soustředěních, která měla vždy velmi dobře připravený program a splnila důležitou úlohu v přípravě reprezentantů obou zemí.
Děkuje i doc. RNDr. Zdeňku Botkovi, CSc., řediteli Gymnasia v Uherském Hradišti za skvělou organizaci každoročního Setkání českých a slovenských matematiků na Gymnáziu v Uherském Hradišti, věnovaná vzpomínkám na akademiky Otakara Borůvku, absolventa tohoto gymnasia, Michala Greguše, Františka Neumanna nebo dalším významným matematickým osobnostem či aktuálním odborným tématům.

Tuto akci pravidelně podporují významné osobnosti z odborného i společenského života, např.:

  • RNDr. Petr Nečas, předseda vlády ČR (2011),
  • RNDr. Luděk Niedermayer, víceguvernér ČNB (2006),
  • Doc. RNDr. Jiří Rákosník, CSc., ředitel Matematického ústavu Akademie věd ČR (2018),
  • Mgr. Michal Bulant, PhD, prorektor Masarykovy university v Brně (2018),
  • Prof. RNDr Jozef Masarik, CSc. děkan MF fakulty Komenského university v Bratislavě (2015),
  • PhDr. Jiří Mihola, předseda podvýboru pro vysoké školy a vědu Sněmovny poslanců PČR (2017),
  • Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora města Brno (2018).

Vyplňte vše Odeslat

Aktuality

Pozvánka na oslavy 125. výročí narození prof. Otakara Borůvky

S radostí oznamujeme, že se letos, 10.-15. května uskuteční oslavy 125. výročí narození prof. Otakara Borůvky. Na program akcí v rámci oslav se můžete podívat v přiložené pozvánce ZDE .
Srdečně zváni jsou členové Společnosti Otakara Borůvky i celé akademické obce a veškerá veřejnost. Program celé akce a formulář pro potvrzení účasti naleznete ZDE.
Těšíme se na setkání!

Zhodnocení oslav
Děkujeme všem zúčastněným, že s námi oslavili výročí prof. Borůvky, neboť máte nemalé zásluhy na tom, jaký úspěch celá akce měla, a že proběhla v dobré náladě a přátelském duchu. Fotografie a videa z oslav najdete ZDE.


PF 2024

PF2024


Shromáždění členů spolku

Dne 10. května 2023 proběhlo shromáždění členů.
V rámci shromáždění byli přijati dva noví členové: prof. RNDr. Jan Slovák a DrSc. a RNDr. Petr Kaňovský.

Zápis z jednání je přístupný pouze registrovaným členům spolku v zabezpečené části stránek (ZDE).

Fotografie ze shromáždění:

DSC09856-Petr Kaňovský.jpg DSC09857-Milan Křápek.jpg DSC09865-Jiří Herman.jpg DSC09867-Vladimír Kaňovský.jpg DSC09868-Eduard Fuchs.jpg DSC09872-Karel Drdla.jpg DSC09873-Vladimír Kaňovský.jpg DSC09874-Jiří Handlíř.jpg DSC09875-Jiří Rákosník.jpg DSC09876-Zuzana Došlá.jpg DSC09877-Došlá-Fuchs.jpg DSC09878.jpg DSC09879.jpg DSC09880-Nešetřil-Rákosník.jpg DSC09881.jpg DSC09884-Ivo Mol-Nešetřil.jpg DSC09885-Kaňovský-Rákosník-Půža.jpg DSC09886-Nešetřil-Jan Komenda.jpg DSC09887-Půža-x-Drdla.jpg DSC09890-Bulant-Nešetřil-Kaňovský.jpg DSC09891-Nešetřil.jpg DSC09893-Bulant-Fuchs-Kaňovský.jpg DSC09895.jpg


Český rozhlas Zlín vzpomíná na prof. Borůvku

Český rohlas Zlín uveřejnil na svých stránkách článek o prof. Borůvkovi (zde). Součástí vzpomínek je i rozhovor s ředitelem gymnázia v Uherském Hradišti Zdeňkem Botkem.

Děkujeme, že s námi vzpomínáte na tohoto velkého muže, rodáka z Uherského Ostrohu, Otakara Borůvku.


Zvukové vzpomínky prof. Otakara Borůvky

"Váženému posluchači dáváme k dispozici výběr z vyprávění prof. Borůvky, který zpracoval doc. Franců, v pevné víře, že přiblíží osobnost člověka a vědce, pedagoga, organizátora i pamětníka, jehož života i práce si Masarykova univerzita, Akademie věd ČR, akademická obec a široká veřejnost velmi váží."
Jaromír Vosmanský (Brno, duben 1999)


Celý příběh o této nahrávce si můžete přečíst na konci stránky věnované životu a dílu prof. Otakara Borůvky (zde).

Děkujeme Ing. Pavlu Šilerovi za digitalizaci původní audiokazety.


Sledujte nás na FB!

Zřídili jsme pro vás stránku na Facebooku, aby vám neunikla žádná událost ani důležitá informace.
Věnujte nám LIKE a přidejte se ke sledujícím:Letošní činnost