DCB Actuaries and Consultants s.r.o. Gymnázium Uherské Hradiště Facebook Společnosti OB
view the website in English
Rychlá navigace

Pořádané akce


<< <
 • 1989
 • 1995
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
> >>

Smuteční obřad za prof. RNDr. Františka Neumana, DrSc.

Hluboce zarmouceni oznamujeme, že
pan prof. RNDr. František Neuman, DrSc.,
zemřel dne 23. května 2018 ve věku nedožitých 81 let.

Profesor František Neuman byl významným českým matematikem, patřil k předním osobnostem brněnské matematiky. Svou vědeckou prací významně rozšířil poznání především v oblasti obyčejných diferenciálních a funkcionálních diferenciálních rovnic. Je autorem více než stovky vědeckých prací včetně dvou monografií. Působil v Matematickém ústavu AV ČR a na Masarykově univerzitě v Brně. Jeho vědecká a pedagogická činnost byla oceněna řadou vyznamenání včetně čestné oborové medaile Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách, kterou mu udělil předseda Akademie věd ČR.

Rozloučení se zesnulým se koná v úterý 29. května 2018 v 11.00 hodin v kostele sv. Tomáše v Brně.


Fotografie z rozloučení:

20180523-001.jpg 20180523-002.jpg 20180523-003.jpg 20180523-004.jpg 20180523-005.jpg 20180523-006.jpg 20180523-007.jpg 20180523-008.jpg


Více informací o prof. Neumanovi a jeho životě najdete zde.

XIII. Česko-Slovenské soustředění Matematické olypiády 2018

pod patronací Společnosti Otakara Borůvky. Od roku 2017 je rozhodující část nákladů financovaná prostřednictvím JČMF ze sponzorského příspěvku nadace RSJ Foundation.

Hlavní tradiční náplní soustředění je cyklus přednášek k jednotlivým matematickým oborům, zaměřených na řešení nestandardních úloh olympijského kalibru. Součástí týdenního soustředění je opět individuální soutěž v řešení úloh.

Dne 17.-22. června 2018 v Regionálním vzdělávacím středisku (EDUHA) v Uherském Hradišti (Studentské nám. 1535).

Přednáškový program akce:

neděle
Příjezd do 18 hodin následovaný večeří v restauraci pro 14 osob
pondělí
Doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.: "Teorie čísel"
úterý
RNDr. Pavel Calábek, CSc.: "Algebra"
středa
Bc. Josef Tkadlec: "Geometrie"
čtvrtek
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.: "Kombinatorika"
Odjezd po obědě

Lektoři
Doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. (Masarykova univerzita, Brno)
RNDr. Pavel Calábek, CSc. (Univerzita Palackého, Olomouc)
Bc. Josef Tkadlec (Rakouský institut pro vědu a technologie, Klosterneuburg)
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. (Univerzita Palackého, Olomouc)

Czech IMO Team
Jana Pallová (19 let, Gymnázium Jakuba Škody, Přerov)
Dalibor Kramář (19 let, Gymnázium Brno-Řečkovice)
Lenka Kopfová (18 let, Gymnázium J. G. Mendela)
Magdaléna Mišinová (17 let, Gymnázium Jana Keplera)
Radek Olšák (19 let, Mensa gymnázium)
Martin Raška (19 let, Wichterlovo gymnázium)

Slovak IMO Team
Lucia Krajčoviechová (17 let, gymnázium Bratislava)
Martin Melicher (18 let, gymnázium Košice)
Marián Poturnay (19 let, gymnázium Piešťany)
Tomáš Sásik (20 let, gymnázium Bratislava)
Michal Staník (18 let, gymnázium Trenčín)
Ákos Záhorský (19 let, gymnázium Šahy)

Slavomír Hanzely (FMFI UK, Bratislava) - pedagogický vedoucí


XIII. Setkání českých a slovenských matematiků 2018

pořádá společnost Otakara Borůvky a Akademická Spoločnosť Profesora Greguša
pod záštitou Mgr. Michala Bulanta, Ph.D., prorektora pro studium a informační technologie MUNI v Brně.


Dne 31. května 2018 na Matematickém ústavu Akademie věd ČR (Žižkova 22, Brno, 5NP).

Program akce:

14.00
Představení Společnosti Otakara Borůvky a Akademické Spoločnosti Profesora Greguša
14.15
Doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.:
"Nadace Otakara Borůvky a Společnost Otakara Borůvky"
14.45
Doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.:
"13. soustředění české a slovenské reprezentace na MMO v Uherském Hradišti"
15.00
RNDr. Vladimír Kaňovský, CSc.:
"Transformace občanského sdružení Společnosti Otakara Borůvky na spolek Společnost Otakara Borůvky"
15.30
Schválení stanov spolku Společnost Otakara Borůvky a jeho správní a dozorčí rady
16.00
Neformální setkání se vzpomínkami na české a slovenské matematiky i matematické výlety