DCB Actuaries and Consultants s.r.o. Gymnázium Uherské Hradiště Facebook Společnosti OB
Rychlá navigace

Pořádané akce


<< <
 • 1989
 • 1995
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2024
> >>

Vědecký seminář při příležitosti 90. narozenin prof. Borůvky

pořádaný brněnskou pobočkou JČSMF a oborem matematiky PřF UJEP
při příležitosti 90. narozenin akademika Otakara Borůvky


Dne 10. května 1989.

Program akce:

František Šik:
"TEORIE GRUPOIDŮ A TEORIE ROZKLADŮ MNOŽIN"
Alois Švec:
"DIFERENCIÁLNÍ GEOMETRIE"
Eduard Fuchs:
"DISKRÉTNÍ MATEMATIKA A OPTIMALIZACE"
Alexandr Ženíšek:
"METODA KONEČNÝCH PRVKŮ"
František Neuman:
"GLOBÁLNÍ TEORIE LINEÁRNÍCH DIFERENCIÁLNÍCH ROVNIC"
Miroslav Novotný:
"TEORIE MONOUNÁRNÍCH ALGEBER"